Német Módszertani Kabinet
2011. november 28. hétfő, 11:37

 

A Német Módszertani Műhely/Lernwerkstatt


A Német Módszertani Kabinet 1998-ban németországi és hazai adományokból létrejött, sokáig az ország egyetlen Német Módszertani Műhelye. A Lernwerkstatt felépítése a Nemzetiségi és Idegen Nyelvi Tanszék/Intézet oktatóinak, németországi vendégtanárainak (Bayern, Baden-Württemberg és Niedersachsen tartományokból érkező anyanyelvi lektorok) közös munkája eredményeként jött létre.

A Német Módszertani Műhely sajátos eszközeivel (német nyelvű szakkönyvtár, módszertani segédanyagok, nyelvi és szaknyelvi oktatási anyagok, didaktizált témafeldolgozások, stb.) az Eötvös József Főiskola tanító- és óvodapedagógus szakos nemzetiségi szakirányon tanulmányaikat folytató hallgatóinak gyakorlatorientált képzését támogatja azon oktatási területeken, amelyek a német, illetve a német nemzetiségi nyelvvel és kultúrával függnek össze.

Korszerű nyelvpedagógiai eljárásokat, a gyermekközpontú korai nyelvfejlesztés és nyelvtanítás hatékony stratégiáit sajátíthatják el a nappali és levelező tagozaton tanulmányaikat folytató nemzetiségi német tanító, illetve óvodapedagógus szakos hallgatók a Módszertani Kabinetben pl. a „Német tantárgy-pedagógia”, a „Német gyermekirodalom”, a „Német módszertan” és a „Nemzetiségismeret” tárgy oktatása során. Igazi műhelymunkára ad lehetőséget a felkínált gazdag oktatási segédanyag-gyűjtemény.

Nem órarendben meghatározott rendszerességgel (mint az a nappali tagozatos hallgatóknál gyakorlat) a német nemzetiségi levelező tagozaton folyó képzés hallgatói, gyakorló pedagógusok is megismerkednek a Lernwerkstatt koncepciójával, az új, cselekvésközpontú nyelvtanítási módszerekkel.

A gazdag eszközállomány, a speciális felszereltség egy korábbi, saját Lernwerkstatt-Egyesület támogatásának köszönhető, amely hozzájárul a német nemzetiségi szakos főiskolai hallgatók identitásának erősítéséhez.

Az elmúlt években több alkalommal is lehetőséget kaptak a nem német szakirányos óvodapedagógus és tanító hallgatók is a nyitott oktatási formák megismerésére óralátogatások, illetve a Kompetencia alapú óvodai nevelés tantárgy (15 óra) keretén belül.

Több éve az Eötvös József Főiskola német óvodapedagógus és tanító szakán végzett hallgatók rendszeres találkozóhelye a Módszertani Kabinet, ahol aktuális nevelési/oktatási kérdések megvitatása folyik.

 

A Lernwerkstatt céljai:

  • az Eötvös József Főiskola Tanító BA és Óvodapedagógus BA szak német nemzetiségi szakirányán tanulmányaikat folytató hallgatók gyakorlatorientált felkészítése a nyelvpedagógusi pályára
  • korszerű módszertani és nyelvpedagógiai szemlélet továbbadása
  • cselekvésközpontú módszerek alkalmazása
  • nyitott tanulási/tanítási formák megismertetése, kipróbálása
  • az önálló nyelvelsajátítás pedagógiai eljárásának megismertetése
  • módszertani és gyermekirodalmi stúdiumok segítése
  • tanulócsoportok fogadása – rendhagyó német nyelvi órák szervezése

A Lernwerkstatt székhelye:

 

Eötvös József Főiskola, 6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky út 14. Oktatási épület II. emelet 213-as terem.

 

 

Manzné dr. Jäger Mónika PhD

főiskolai tanár

 

 

arbeit in der lernwerkstatt
besuch_aus_serbien-subotica_in_der_lernwerkstatt
dfu - sport_mit_luftballons
dfu - sport_mit_luftballons_2
dfu-sport
dfu-visuelle_erziehung
die_kleine_maus_sucht_einen-freund
herbstwerkstatt - klasse
herbstwerkstatt_2 klasse
herbstwerkstatt_3 klasse
herbstwerkstatt_4 klasse
herbstwerkstatt_5 klasse
kinderliteratur_der_ungarndeutschen
mrchenbearbeitung- der brauttanz
spinnrad - material
stationenarbeit_volkstracht
stationenarbeit_volkstracht1
stationenarbeit_volkstracht2
tpferei
tpferei-material
volkstracht-material
01/21 
start stop bwd fwd

 

 

Módosítás dátuma: 2015. október 02. péntek, 09:37