Tehetséggondozás OTDK
2011. november 30. szerda, 10:06

 

Tehetséggondozás a német nemzetiségi szakirányon

Országos Tudományos Diákköri munka és eredményei

 

 

A kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) előtt helyi konferenciákon mutatják be hallgatóink pedagógiai, pszichológiai, módszertani, óvodapedagógia és idegen, ill. kisebbségi nyelvek pedagógiája témában elkészített, saját kutatáson alapuló színvonalas dolgozataikat.

Német nemzetiségi óvodapedagógus és tanító hallgatóink jelentős eredményeket értek el az országos TDK-versenyeken német nyelven írt dolgozataikkal, kutatásaikkal. 19 év alatt 13 hallgató mutatta be országos versenyeken tartalmas munkáját.

Felkészítő tanáruk Manzné dr. Jäger Mónika PhD főiskolai tanár volt.

 

2015

Elismerő oklevél:

Brozovics Adél: Motivationsfaktoren, Attitüden und Wirkung des Sports im Kindergartenalter (Motivációs faktorok, attitűdök és a sport hatása a kisgyermekkorra)

Papp Zsófia: Das Leben der Behinderten – Integration in die Gesellschaft schon im Kindergarten (Ergebnisse einer kontrastiver Forschung) (Fogyatékkal élők – társadalomba történő integrációjuk már az óvodában)

Süveges Réka: Märchentherapie im Kindergartenalter (Meseterápia óvodás korban)

Szabó Ágnes: Die Bearbeitung von kulturellen Werten der deutschen Minderheit im Kindergarten von Hartian (A magyarországi német nemzetiség kulturális értékeinek feldolgozása az újhartyáni óvodában)

2013

II. helyezést ért el és Publikációs díjat kapott:

Vadas Rita: Kinesiologie als Ergänzungsmethode zur Förderung der Deutschkompetenzen der 4-7 jährigen Kinder (A kineziológia, mint a 4-7 éves gyermekek német nyelvi kompetencia fejlesztésének kiegészítő módszere)

Elismerő oklevél:

Fenyvesi Rita: Mit ungarndeutschen Reimen und Liedern durch das Jahr – Schätze der geistigen Kultur der Ungarndeutschen in der Erziehung (Magyarországi német mondókák és dalok az éves nevelési folyamatban – A magyarországi németek szellemi kultúrájának gyöngyszemei a nemzetiségi nevelésben)

Csernik Erika: Einfluss des Fernsehens auf die Kindergartenkinder (A televízió hatása óvodás korú gyermekekre)

Révészné Fodor Ágnes: Einsatz von traditionellen und offenen Unterrichtsmethoden im Deutschunterricht an ungarischen Schulen – Ergebnisse einer kontrastiven Forschung

(Hagyományos és nyitott oktatási módszerek magyarországi iskolák német nyelvi óráin – egy kontrasztív kutatás eredményei)

 

2011

II. helyezést elért OTDK-dolgozat

Borsódi Zsófia: Környezettudatos nevelés az óvodában (környezettudatos óvodai nevelés nemzetközi összehasonlításban)

III. helyezést elért OTDK-dolgozat

Csarudzsics Mária: Untersuchungen zu den kognitiven Fähigkeiten der bilingual erzogenen Kinder im Kindergartenalter (német nyelvi kompetenciák összehasonlító vizsgálata, mérése óvodások körében)

2001

III. helyezést elért OTDK-dolgozat

Agócs Fernanda: Ungarndeutsche Spiele früher und heute (néprajzi gyűjtés)

Elismerő oklevél:

Kaitz Anita: Die Volkstracht in Schomberg/Somberek und die methodische Bearbeitung des Themas (néphagyományok óvodai ápolása)

1999

II. helyezést elért OTDK-dolgozat

Osztrogonácz Erzsébet: Möglichkeiten der Fremdsprachenförderung im Kindergarten aufgrund der Montessori-Pädagogik (Montessori pedagógia)

 

OTDK_csapat_Sarospatakon

 

OTDK_oklevel1OTDK_oklevel2OTDK_oklevel3 

Módosítás dátuma: 2015. október 02. péntek, 09:34